FJALË

Fjalor Shqip

THARBËTUES mb.

  • Tharmëtues, thartues; i thartë (edhe fig.).