FJALË

Fjalor Shqip

TRUPËZOJ kal.

  • 1. I pres degët një druri, duke i lënë vetëm trungun; cungoj, trungoj. E trupëzoi krejt dushkun.
  • 2. kim. Shkrij e bashkoj në një trup të vetëm dy ose më shumë lëndë të ngurta, të lëngëta etj. Trupëzojnë metalet. Trupëzojnë vitaminat.
  • 3. fig. I jap trajtë konkrete diçkaje, e bëj të dukshme, e materializoj; mishëroj, vë në jetë. Trupëzon idetë (mendimet) përparimtare.
Shtëpia e Librit - Librari Online

Shtepia e Librit është libraria më e madhe online e librit shqip, themeluar në vitin 2007, ku mund të gjeni dhe blini mbi 6 mijë tituj librash.

Vizito faqen →