FJALË

Fjalor Shqip

TRUPDOBËT mb.

  • Që është i dobët në trup, me trup të brishtë; që e ndien veten të pafuqishëm, të rënë e të lodhur. Plak trupdobët.