FJALË

Fjalor Shqip

DIAFILM m.

Film që përmban një varg fotografish të lidhura nga ana tematike dhe që projektohet për qëllime mësimore, shkencore etj.