FJALË

Fjalor Shqip

FIKËT as.

  1. Humbje e përkohshme dhe e papritur e ndjenjave dhe e vetëdijes, për shkak të ndonjë sëmundjeje, të një tronditjeje shpirtërore etj.; të hollët, zali. I ra të fikët. Me vjen të fikët.