FJALË

Fjalor Shqip

FJALËS m. gjuh.

Tërësia e fjalëve që përmban një fjalor. Fjalësi i fjalorit. Fjalësi për shkronjën F. Zgjedh (përcaktoj) fjalësin.