FJALË

Fjalor Shqip

FJALIM m.

Ligjëratë që mbahet në një mbledhje të gjerë; fjalë. Fjalim i gjatë (i shkurtër, i zjarrtë). Fjalim i rëndësishëm (historik, programatik). Fjalimi i hapjes (i mbylljes). Mbaj një fjalim.