FJALË

Fjalor Shqip

FJALËZ f.

1. Zvog. e FJAL/Ë,~A.

2. gjuh. Fjalë joshënuese, fjalë shërbyese; pjesëz. Fjalëzat as, s', të, dhe,