FJALË

Fjalor Shqip

FJALËZ f.

1. Zvog. e FJAL/Ë,~A.

2. gjuh. Fjalë joshënuese, fjalë shërbyese; pjesëz. Fjalëzat as, s', të, dhe,

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →