FJALË

Fjalor Shqip

FOLËS m.

  1. Ai që flet për diçka në një mbledhje të gjerë, ai që mban një fjalim ose që bën një diskutim.
  2. Ai që jep lajmet a programet në radio ose në televizion, spiker. Folësit e radios. Zëri i folësit.

FOLËS mb.

  1. Që ka të bëjë me të folurit, që lidhet me shqiptimin e tingujve. Aparati folës.
  2. Që riprodhon fjalët e njeriut të regjistruara me parë, që ka zë, me zë. Film folës.
  3. gjeogr. Që tregon diçka me anë të shenjave e të shkronjave, që i ka të shënuar emrat gjeografikë; kund. memece. Hartë folëse.

Gazetë folëse, shih GAZET/Ë,~A.