FJALË

Fjalor Shqip

HARBIM m.

  1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve HARBOJ, HARBOHEM. Harbimi i kalit (i mëzit). Harbimi i fëmijëve.
  2. Shpërthim i shfrenuar, shfrim i papërmbajtur. Shpërtheu me harbim.
  3. Epsh i shfrenuar. Ka harbim.