FJALË

Fjalor Shqip

KABOTAZH m. det.

  1. Lundrimi i anijeve tregtare gjatë brigjeve të detit në një largësi të caktuar nga toka. Kabotazh i vogël: lundrim midis porteve që ndodhen në të njëjtin det dhe që i përkasin të njëjtit shtet. Kabotazh i madh: lundrim gjatë brigjeve jashtë kufijve shtetërorë. Anije kabotazhi. Vend kabotazhi.
  2. Grup anijesh që lundrojnë gjatë brigjeve të detit. Kapiteni i kabotazhit.