FJALË

Fjalor Shqip

SHARRËXHI m.

  • Punëtori që pret e çan trupa me sharrë dhe që nxjerr lëndë druri për ndërtim e për nevoja të tjera; punëtori që punon në sharrë; sharrok.