FJALË

Fjalor Shqip

SHATËR m. hist.

  • Djalë nga një familje fisnike, që shërbente në oborrin e një princi a të një mbreti (në sistemin feudal); shërbëtor shtëpie. E mori (shërbeu) si shatër. Vajti i rrethuar nga shatrit.

SHATËR f. krahin.

  • Sheshje të vjetra; këpucë të vjetra që përdoren si sheshje. Ishin bërë shatra këpucët.