FJALË

Fjalor Shqip

TEKNIKO-SHKENCOR mb.

  • Që lidhet me teknikën dhe me shkencën, që mbështetet në teknikë dhe në shkencë; që i përket teknikës dhe shkencës, i teknikës dhe i shkencës; që merret me punë teknike e shkencore; teknik dhe shkencor. Revolucioni tekniko-shkencor. Zhvillimi (përparimi) tekniko-shkencor. Bashkëpunim tekniko-shkencor. Terminologji (letërsi) tekniko-shkencore. Punonjës tekniko-shkencor.