FJALË

Fjalor Shqip

TEKNIKO-TAKTIK mb.

  • Që lidhet me teknikën dhe me taktikën, që mbështetet në teknikë dhe në taktikë; që i përket teknikës dhe taktikës, teknik dhe taktik. Nivel tekniko-taktik. Përgatitje tekniko-taktike. Të dhëna tekniko-taktike. Nga pikëpamja tekniko-taktike.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →