FJALË

Fjalor Shqip

TEKNOLOGJIK mb.

  • 1. Që lidhet me mënyrat e përpunimit të diçkaje, me metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj.; që ka të bëjë me teknologjinë; që u përket këtyre mënyrave dhe metodave, i teknologjisë. Proces (regjim tekno-logjik). Kushte (njohuri) teknologjike. Arsim teknologjik. Shkollë teknologjike. Teknikum teknologjik. Byroja teknologjike.
  • 2. Që përshkruan proceset e punës sipas një radhe e sipas një teknologjie të vendosur, që tregon a që shpjegon mënyrat për përpunimin fizik, kimik etj. të diçkaje dhe metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj. Karta (kartela, skema) teknologjike. Udhëzuesi teknologjik.