FJALË

Fjalor Shqip

TEKNOLOGJIK mb.

  • 1. Që lidhet me mënyrat e përpunimit të diçkaje, me metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj.; që ka të bëjë me teknologjinë; që u përket këtyre mënyrave dhe metodave, i teknologjisë. Proces (regjim tekno-logjik). Kushte (njohuri) teknologjike. Arsim teknologjik. Shkollë teknologjike. Teknikum teknologjik. Byroja teknologjike.
  • 2. Që përshkruan proceset e punës sipas një radhe e sipas një teknologjie të vendosur, që tregon a që shpjegon mënyrat për përpunimin fizik, kimik etj. të diçkaje dhe metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj. Karta (kartela, skema) teknologjike. Udhëzuesi teknologjik.
Kurs Anglisht Online - Smart Center

Mësoni anglisht online me mësues profesionistë amerikanë dhe shqiptarë. Smart Center, me 11 vite përvojë, ua thjeshtëson ndjekjen e kursit nga rehatia e shtëpisë a zyrës suaj.

Mëso më shumë →