FJALË

Fjalor Shqip

TEKNOLOGJIK mb.

  • 1. Që lidhet me mënyrat e përpunimit të diçkaje, me metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj.; që ka të bëjë me teknologjinë; që u përket këtyre mënyrave dhe metodave, i teknologjisë. Proces (regjim tekno-logjik). Kushte (njohuri) teknologjike. Arsim teknologjik. Shkollë teknologjike. Teknikum teknologjik. Byroja teknologjike.
  • 2. Që përshkruan proceset e punës sipas një radhe e sipas një teknologjie të vendosur, që tregon a që shpjegon mënyrat për përpunimin fizik, kimik etj. të diçkaje dhe metodat që zbatohen në një lloj pune, në një proces prodhimi etj. Karta (kartela, skema) teknologjike. Udhëzuesi teknologjik.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →