FJALË

Fjalor Shqip

TEKNOKRACI f.

  1. Mënyrë e të menduarit, e drejtimit dhe e veprimit, që vë mbi gjithçka shkencën e teknikën.
  2. përmb. Tërësia e teknokratëve, teknokratët.