FJALË

Fjalor Shqip

THUMBËR f.

  • Kërcu i gdhendur ose diçka tjetër, e fortë, që përdorej në disa krahina si nënkresë.