FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTIZËM m. gjuh.

Fjalë a kuptim i një fjale, shprehje, variant fonetik a trajtë gramatikore që është veçori dalluese për një dialekt dhe që nuk përputhet me normën e gjuhës letrare kombëtare, krahinorizëm. Përdorimi i dialektizmave.