FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTOLOGJIK mb.

  1. Që ka të bëjë me dialektologjinë, që i përket dialektologjisë, i dialektologjisë. Atlasi dialektologjik. Studime (vëzhgime) dialektologjike. Ekspeditë dialektologjike.