FJALË

Fjalor Shqip

DIAMETRAL mb.

Që ka të bëjë me diametrin, që i përket diametrit; që shkon në drejtim të diametrit. Vijë diametrale. Rrafshe diametrale.

Kurs Anglisht Online - Smart Center

Mësoni anglisht dhe gjermanisht online me mësues profesionistë. Smart Center, me 12 vite përvojë, ua mundëson ndjekjen e kursit nga rehatia e shtëpisë suaj.

Mëso më shumë →