FJALË

Fjalor Shqip

DIAMETRAL mb.

Që ka të bëjë me diametrin, që i përket diametrit; që shkon në drejtim të diametrit. Vijë diametrale. Rrafshe diametrale.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →