FJALË

Fjalor Shqip

DIAMETRALISHT ndajf.

1. Në drejtim të diametrit. E preu diametralisht.

2. fig. Krejt, plotësisht. Diametralisht i kundërt. Ndryshojnë diametralisht.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →