FJALË

Fjalor Shqip

FJALËFORMIM m. gjuh.

Formimi i fjalëve të reja në një gjuhë me mënyra e me mjete të ndryshme, si rrugë kryesore për pasurimin e fjalorit të saj. Fjalëformim me parashtesa (me prapashtesa). Mënyrat (tipat) e fjalëformimit.