FJALË

Fjalor Shqip

LEKSIKO-GRAMATIKOR mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me leksikun dhe me gramatikën, që i përket leksikut dhe gramatikës. Kategori leksiko-gramatikore.