FJALË

Fjalor Shqip

LEKSIKOGRAFIK mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me leksikografinë, që i përket leksikografisë, i leksikografisë. Vepër leksikografike.