FJALË

Fjalor Shqip

PETROGRAF m. gjeol.

  • Specialist në fushën e petrografisë.