FJALË

Fjalor Shqip

PETROKIMI f.

  • Degë e kimisë industriale që merret me studimin dhe shfrytëzimin e lëndëve të tilla si nafta, gazi natyror dhe nënproduktet e tyre. Zhvillimi i petrokimisë në vendin tonë.