FJALË

Fjalor Shqip

PETROGRAFI f. gjeol.

  • Degë e gjeologjisë që merret me studimin e ndërtimit të shkëmbinjve, të prejardhjes e të formimit të tyre, të përbërjes minerale etj.