FJALË

Fjalor Shqip

TEKTONIKË f. gjeol.

  • Tërësia e lëvizjeve dhe e ndryshimeve në koren e tokës nën veprimin e forcave të brendshme tokësore; veçoritë e ndërtimit të kores së tokës dhe vendosja e shtresave të saj pas këtyre lëvizjeve e ndryshimeve; degë e gjeologjisë që studion këto dukuri. Tektonika e kores së tokës. Tektonika e rrudhosjes. Studimi i tektonikës.