FJALË

Fjalor Shqip

XHELEPÇI m. hist.

  • Ai që mblidhte xhelepin. Vinin xhelepçinjtë. I dëbuan xhelepçinjtë.