FJALË

Fjalor Shqip

XHEVERDARE f. vjet.

  • Lloj pushke e vjetër me strall e me dorëz të drejtë, që mbushej nga gryka.