FJALË

Fjalor Shqip

XHEVERDARE f. vjet.

  • Lloj pushke e vjetër me strall e me dorëz të drejtë, që mbushej nga gryka.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →