FJALË

Fjalor Shqip

FOLKLORISTIKË f.

Shkenca që merret me mbledhjen dhe studimin e krijimtarisë artistike të një populli, shkenca për folklorin. Folkloristika shqiptare.