FJALË

Fjalor Shqip

XHEPZBRAZUR mb.

  • Që nuk ka asnjë para në xhep, që i ka xhepat të zbrazët.